ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บ PGSLOT.IS ที่มีต่อผู้ใช้บริการ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นจะตัวแทนความเห็นชอบระหว่าง PGSLOT.IS ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ บริษัทกับผู้ใช้งาน ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เกม PGSLOT.IS รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์ ตลอดจนเมื่อมีการเปิดบัญชีผู้ใช้ ผู้เข้าใช้งานเข้าใจหลักเกณฑ์ และกฎกติกาต่าง ๆ และถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1. การยินยอมจากทุกฝ่าย

ข้ข้อมูลทางเว็บไซต์ PGSLOT.IS ของเราได้รับอนุญาตจาก PGSOFT.COM ไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เล่นได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นโดยพร้อมกัน

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 2.1 PGSLOT.IS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฎได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ PGSLOT.IS ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงระบบและขั้นตอนในการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2.2 PGSLOT.IS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดจากกิจกรรมพิเศษที่จะจัดทำขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.3 หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฎการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือปิดบัญชีกับทางเราได้ทันที แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่าผู้เล่นรับรู้และยินยอมในกฎข้อบังคับนั้น

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ และเพื่อความถูกต้องทาง PGSLOT.IS จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ขอผู้ใช้ได้

3.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นต้องเข้าใจและยอมรับว่า PGSLOT.IS ไม่สามารถให้คำแนะนำ หรือรับประกันเกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือให้การบริการเว็บไซต์แก่ผู้เล่นได้ ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์โดยใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบด้วยตนเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจศาลของตนเองหรือไม่

3.3 ทางเว็บ PGSLOT.IS ของเราไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ทั้งนี้ผู้เล่นแสดงความยืนยันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ด้วยตนเอง

4. การเปิดบัญชี

4.1 เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องทำการเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานในระบบได้

4.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของท่าน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้เล่นได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราว หรืออาจจะระงับบัญชีของท่านถาวรหากท่าไม่ทำตามกติกา

4.3 ให้ท่านทำการยืนยันเมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ว่าผู้เล่นได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านครบถ้วนสมบูรณ์ และเชื่อถือได้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัดการไม่ดำเนินการทางธุรกรรม หรือการระงับบัญชีของท่าน

4.4 หากผู้เล่นมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Support ของเว็บไซต์ PGSLOT.IS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ผู้เล่น 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน หากทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และปิดบัญชีทันที

5. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ PGSLOT.IS ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

5.1.1 ผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

5.1.2 กรอกข้อมูลเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินกาต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว

5.1.3 ท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ผู้เล่นจะต้องเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะมีกำไรหรือติดลบ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

5.1.4 ท่านได้ทราบถึงกฎกติกา และกระบวนการให้การบริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ก็ตามที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

5.2 จากการที่ท่านได้ให้ความยินยอมด้วยเงื่อนนั้น ท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบที่มาของบุคคลที่สาม เพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

6. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ PGSLOT.IS จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขัน และรวมถึงข้อตกลงนี้

6.2 การเริ่มลงเดิมพันกับทางเว็บไซต์ได้นั้น ต้องมีการเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอต่อการลงเดิมพันในบัญชีของผู้เล่น

6.3 ผู้เล่นมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี Username และ Password ที่ถูกต้องตรงกันกับของท่าน (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยตัวคุณเองหรือไม่

6.4 ผู้เล่นมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้องเมื่อได้วางเดิมพัน และเมื่อการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การลงเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณในขณะนั้น

6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ PGSLOT.IS และถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการทำธุรกรรมทั้งหมด

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์ และยอมรับการตัดสินใจโดย PGSLOT.IS ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

6.7 การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของทางเว็บไซต์ PGSLOT.IS ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.8 ผู้เล่นยอมรับและเข้าใจว่าระบบอาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบอัตโนมัติของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

6.9 หากทางเว็บตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติโดยเจตนา ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์การทำรายการทุกกรณี

7. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 จำนวนเงินเดิมพันที่ผู้เล่นฝากเข้าในบัญชีของท่าน ต้องไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 ทาง PGSLOT.IS ไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ผู้เล่นจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของตัวท่านเองเท่านั้น หากทางเราค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเรา ว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามที่ตกลงกันไว้แล้วแล้ว เงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันทั้งหมดทั้งหมดจะถูกยึดคืน และถือเป็นโมฆะ

7.3 ผู้เล่นสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของท่านเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้ และไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ 

7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการสมัครกับเราไว้เท่านั้น

7.5 จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ จะทำการจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล

Scroll to Top